...

O stronie

Pierwszą  stronę internetową o bł. Natalii stworzyła śp. Dorota Tułasiewicz, publikując artykuły  na podstawie swoi własnych opracowań, a także zredagowanych przez nią fragmentów tekstów prof. Barbary Judkowiak. Opiekę graficzno- redaktorską nad stroną sprawowała Teresa Karasińska.

Konieczność aktualizacji treści zachęciła nas do ponownego zredagowania jej zawartości. Strona w dużej części bazuje na opracowaniach pierwotnej wersji, uzupełniona jednak została o temat patronatu dla nauczycieli, który ogłoszony został 2022 r.

Archiwalia i niepublikowane fragmenty pism bł. Natalii Tułasiewicz wykorzystane na stronie są częścią archiwum rodziny Tułasiewiczów. Wykorzystywanie i publikacja materiałów zawartych na niej wymaga jej zgody oraz zgody autorów tekstów.

Bibliografia

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.