...

O stronie

Pierwszą  stronę internetową o bł. Natalii stworzyła śp. Dorota Tułasiewicz, publikując artykuły  na podstawie swoi własnych opracowań, a także zredagowanych przez nią fragmentów tekstów prof. Barbary Judkowiak. Opiekę graficzno- redaktorską nad stroną sprawowała Teresa Karasińska.

Konieczność aktualizacji treści zachęciła nas do ponownego zredagowania jej zawartości. Strona w dużej części bazuje na opracowaniach pierwotnej wersji, uzupełniona jednak została o temat patronatu dla nauczycieli, który ogłoszony został 2022 r.

Archiwalia i niepublikowane fragmenty pism bł. Natalii Tułasiewicz wykorzystane na stronie są częścią archiwum rodziny Tułasiewiczów. Wykorzystywanie i publikacja materiałów zawartych na niej wymaga jej zgody oraz zgody autorów tekstów.

Bibliografia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.