...

TWÓRCZĄ ENERGIę ROZPROMIENIĘ

Wszelkie inicjatywy owych wspólnot oraz starania rodziny o rozpowszechnianie nataliańskiej idei świętości świeckich wśród nauczycieli, na przestrzeni lat odbywały się przy wsparciu ks. abp. Stanisława Gądeckiego i kolejnych opiekunów nauczycieli z ramienia Episkopatu. Duży wkład w te działania mieli: ks. bp. Paweł Socha, ks. bp. Edward Dajczak. Dzisiaj z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie inicjatywy ks. bp. Piotr Turzyński. Dzięki ich przychylności postać błogosławionej Natalii zaistniała na corocznych Ogólnopolskich Pielgrzymkach Nauczycieli na Jasną Górę. Tam nauczyciele poznawali jej duchowość dzięki: prelekcjom, wykładom, propagowaniu przez rodzinę wydawnictw z nią związanych. Dostrzegalne jest jednak, że Kościół daje przestrzeń nam świeckim w działaniach na rzecz propagowania przesłania błogosławionej Natalii.

Nieocenione zasługi w propagowaniu postaci bł. Natalii Tułasiewicz zawdzięczać możemy  wieloletniej, oddanej pracy czterech kobiet:

Śp. Zofii Wojnarowicz (z domu Tułasiewicz), która przekonana o wyjątkowości drogi życiowej siostry, po II wojnie światowej pieczołowicie kompletowała wspaniałe archiwum: pism, dokumentów dotyczących Natalii. Przepisała przepisała jej pamiętniki i listy oraz zebrała świadectwa świadków jej konspiracyjnej działalności wojennej. Jako jedyna z rodzeństwa doczekała ogłoszenia siostry Sługą Bożą (1992).

Śp. Dorocie Tułasiewicz, opiekunowi archiwum rodzinnego Tułasiewiczów, która trzydzieści lat nieprzerwanej działalności poświęciła szukaniu dróg rozpowszechniania idei nataliańskich. Jej praca nad licznymi wydawnictwami książkowymi i prasowymi, uczestnictwo w audycjach radiowych, wielokrotne wykłady i prelekcje w całej Polsce, coroczne uczestnictwo w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Nauczycieli na Jasnej Górze, wspieranie innych osób działających na rzecz propagowania osoby bł. Natalii, wydały wspaniały plon w postaci ognisk wspólnotowych, które powstały w całej Polsce.

Pani Krystynie Szablak, twórczyni szkół nataliańskich i wieloletniej dyrektor szkoły na ul. Mińskiej. Była ona także pomysłodawczynią czterech konferencji naukowych wokół błogosławionej Natalii, które odbyły się w Poznaniu przy współpracy z UAM. Wniosła istotny wkład w stworzenie idei patronatu błogosławionej dla nauczycieli oraz kompleksowego planu propagowania idei nataliańskich w środowisku pedagogów.

Pani prof. dr hab. Barbarze Judkowiak, wykładowcy polonistyki UAM, która dzięki swoim badaniom archiwalnym rzuciła nowe światło na postać Natalii, rysując tło dla jej działalności: uniwersyteckiej, literackiej i pedagogicznej. Jest autorką i współautorką artykułów i pozycji książkowych oraz wymownej modlitwy za jej wstawiennictwem. Jej zasługą jest  zainteresowanie duchowością błogosławionej innych wykładowców uniwersyteckich, którzy w nowych ujęciach opisali  różne aspekty jej życia i świata wewnętrznego.

Poznań – rodzinny dom bł. Natalii

Miejscem, które w sposób naturalny stało się miejscem kultu błogosławionej Natalii jest parafia pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu. Tam codziennie modliła się, przyjmowała Komunię św. Tam oddała także swój ukochany pierścionek zaręczynowy na budowę tabernakulum. Pod opieką proboszcza parafianie, a w szczególności parafialny oddział Akcji Katolickiej, dbają o żywotność modlitwy, organizowane są tam uroczystości rocznicowe, a co czwartek od wielu lat odmawiana jest nowenna z bł. Natalią. Parafianin pan prof. Stanisław Kozłowski napisał piękną litanię, którą wielu z nas się modli.

Konferencje i wystawy UAM

W Poznaniu w przestrzeni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyły się trzy konferencje naukowe poświęcone osobie błogosławionej Natalii: na Wydziale Filologii Polskiej UAM (2006), na Wydziale Teologicznym UAM (2016), oraz w  macierzystej parafii bł. Natalii pw. Michała Archanioła w Poznaniu (2019). Prelegentami konferencji byli pracownicy wyższych uczelni poznańskich: polonistyki, teologii UAM oraz Uniwersytetu Przyrodniczego i Artystycznego. Pokłosiem tych spotkań są opracowania książkowe: Blask świadectwa (2013), Wierność łasce i słowu (2018), Wiódł mnie Pan (2021). Nieocenioną wartością jest zainteresowanie nowych wykładowców uniwersyteckich, którzy przyłączyli się do propagowania kultu, poprzez swoje opracowania. Mają one wysoką wartość intelektualną, co doskonale koresponduje z  kulturą umysłową bł. Natalii.

Konferencyjna formuła wymiany myśli i zgłębiania wieloaspektowej osobowości błogosławionej doskonale się przyjęła. Dzięki fascynacjom nowych wykładowców z Polski odbyły się kolejne konferencje na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2021), w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  i Jeleniej Górze (2022) oraz Rzeszowie (2022) i Brzegu (2023).

Pokazane zostały także trzy wystawy w Służbie Słowu (2000,2006) oraz Błogosławione Uniwersytetu (2019). Wystawy te przez lata służyły propagowaniu postaci bł. Natalii, wystawiane bowiem były w wielu miastach Polski.

Szkoły im. bł. Natalii Tułasiewicz

W Poznaniu znajdują się dwie szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz. Nauczyciele tych szkół w twórczy sposób kształcą uczniów w oparciu o dekalog i inspiracje płynące z postaci patronki.

00

Liceum Ogólnokształcace im. bł. Natalii Tułasiewicz na ul. Głogowskiej w Poznaniu

http://dobreliceum.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa na ul. Mińskiej w Poznaniu

http://szkoly.poznan.ksw.pl/patronka/

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Poznańskiej

8 marca 2023 r. Duszpasterstwo Kobiet  w Poznaniu obrało sobie na patronkę bł. Natalię. Spotkania duszpasterstwa odbywają się w każdą drugą środę miesiąca mszą o g. 18.00 w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej na ul. Głogowskiej 97 w Poznaniu.

https://kobieta.archpoznan.pl/patronka

Ogólnopolska  Nauczycielska Pielgrzymka Piesza na Jasna Górę Warsztaty w Drodze

Warsztaty 2023 3

13 sierpnia 2002 roku dekretem księdza biskupa Edwarda Dajczaka, Krajowego Duszpasterza Nauczycieli, bł. Natalia stała się Patronką Warsztatów w Drodze. Uroczystego aktu nadania dokonał na Jasnej Górze biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha. Od lat 90-tych XX w. nauczyciele z całej Polski w sierpniu pielgrzymują z Zielonej Góry na Jasną Górę doskonaląc swoją formację duchową.

Warsztaty w Drodze serdecznie zapraszają nauczycieli  i wychowawców pragnących dołączyć do pielgrzymki.

https://www.facebook.com/warsztatywdrodze/?locale=pl_PL

Rzeszów – miejsce chrztu bł. Natalii

Rzeszów 1

Znaczącym ośrodkiem kultywującym idee nataliańskie jest podkarpacka wspólnota nauczycielska skupiona wokół Kuratorium Podkarpackiego oraz Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, która Natalię wybrała sobie na patronkę oraz Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i tamtejszego Duszpasterstwa Nauczycieli. Determinacja podkarpackiego środowiska nauczycielskiego miała znaczący wpływ na pozyskanie patronatu bł. Natalii dla nauczycieli polskich.

Fara rzeszowska, w której ochrzczona została Natalia, jest specjalnym miejscem modlitwy za jej wstawiennictwem. W Rzeszowie wśród nauczycieli modlą się  róże różańcowe z Natalią. Bardzo prężnie działa duszpasterstwo nauczycieli, wielu wychowawców regularnie uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli na Jasną Górę.

Twórczo wokół bł. Natalii

Natalią fascynują się nie tylko nauczyciele. Postulat świeckiej świętości, jaki realizowała w swoim życiu przyciąga ludzi wielu profesji i zainteresowań. Zapewne  powstała przez  trzydzieści lat duża ilość publikacji przyczyniła się do szeregu inicjatyw i wydarzeń inspirowanych jej sylwetką. Jako rodzina staramy się informacje o nich archiwizować. Każde z tych działań – o mniejszym czy większym oddziaływaniu, w wydaniu profesjonalnym czy też amatorskim, powstało z potrzeby serca i odzwierciedlenia podzielanych z Natalią uczuć względem Boga i ludzi.

Na przestrzeni lat odbyło się wiele wydarzeń artystycznych i powstało kilka utworów inspirowanych postacią błogosławionej. Nagrana została płyta z monodramem Iwony Pawłowicz „Natalia” oraz czytanymi przez aktorkę Małgorzatę Wower fragmentami zapisków pamiętnikarskich  Natalii (2017). Prezentowane one były także w czasie VIII Piwnicy Duchowej w kościele Karmelitów  Bosych w Poznaniu prze aktorkę Kaję Nogajównę (2001). W 2011 r. w ramach słynnego cyklu Verba Sacra w Katedrze Poznańskiej, fragmenty zapisków pamiętnikarskich czytała aktorka Maria Rybarczyk. Poezje Natalii deklamowała również śp. Krystyna Feldman, w kościele Salezjanów (1999). Wiersz Natalii Pielgrzym recytowany był na uroczystości upamiętniającej powstanie zburzonego przez hitlerowców pomnika Chrystusa Króla w Poznaniu (2016). Wśród licznej poezji inspirowanej postacią Natalii powstał inspirowany wspomnieniami współwięźniarek obozowych wiersz Jakuba Żmidzińskiego Ravensbrűck, Wielki Piątek 1945. Teatr N przy parafii Natalii wystawił sztukę pani Marii Nadolnej Ześlę na ziemię huragan róż. W Brzegu, w ramach Wieczorów Piastowskich pod auspicjami Niepodległej zorganizowany został przez szkołę muzyczną Wieczór literacko – poetycki z bł. Natalią (2019). Do słów Hymnu słonecznego bł. Natalii Paweł Bembenek stworzył muzykę. Utwór ten wykonywany jest cyklicznie, przy okazji różnych wydarzeń związanych z błogosławioną. Pani Maria Garbal skomponowała fortepianowe wariacje muzyczne inspirowane słowami nowenny O triumf dobra. Wykonała je na konferencji w Brzegu (2023).

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wyprodukowała fabularyzowany film dokumentalny Błogosławiona w reżyserii Wandy Różyckiej-Zborowskiej o życiu i duchowości Natalii Tułasiewicz (2023). Film zachwyca pięknymi zdjęciami Janusza Tatarkiewicza oraz wspaniałą muzyką Rafała Rozmusa. Postać bł. Natalii odtwarza Zofia Tułasiewicz.

Szczególnie cieszy fakt, że wokół Natalii powstaje wiele inicjatyw, w które przy wsparciu nauczycieli aktywnie i twórczo zaangażowana jest młodzież.

Upodobała sobie ona Hanowerskie jasełka, które Natalia napisała dla współtowarzyszek w obozie pracy w Hanowerze. Powstały już cztery adaptacje tego utworu. Jedna z interpretacji nagrana została na płytę CD w ramach międzynarodowego i międzykulturowego projektu szkolnego Hanowerskie jasełka 1943 młodzieży  z Hanoweru (2015).

W Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Natalii odbył się I Wieczór Literacki, w ramach którego recytowane były przez uczniów wiersze i fragmenty utworów, opatrzone oprawą muzyczno-taneczną (2019). Dodatkowo w szkołach nataliańskich i nie tylko cyklicznie organizowane są projekty i konkursy: plastyczne, poetyckie, muzyczne przy wykorzystaniu inspiracji postacią patronki.

Młodzież podkarpackiej szkoły w Nawsiu przygotowała patriotyczne przedstawienie inspirowane życiem bł. Natalii  w ramach obchodów dni pamięci (2023).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.