...

kontakt

Natalia Tułasiewicz-Wala

tuwala.natalia@wp.pl

Przedstawiciel rodziny Tułasiewiczów do spraw związanych z propagowaniem postaci bł. Natalii Tułasiewicz, opiekun archiwum rodzinnego. Wnuczka Tadeusza Tułasiewicza, brata błogosławionej.

„[Poznałam] postać Naty – z krwi i kości człowieka, energiczną, pełną życia osobę, o w pełni artystycznym usposobieniu, tak oddaną ludziom i – w niepojętym dla mnie – oddaniu Chrystusowi. Jej droga, postrzeganie świata, pojmowanie różnych aspektów życia, uwrażliwiło mnie. Otworzyło moją mentalność na szerokie spektrum pozytywnych odczuć i doznań, które mogą towarzyszyć mi w przeżywaniu szarej codzienności. Jako trzydziestopięcioletnia kobieta, mająca dzisiaj rodzinę, wdzięczna jej jestem za ustawienie „do pionu” moich wartości życiowych i za przykład niezależności w myśleniu i odbieraniu świata na różnych płaszczyznach. Pokazała mi, jak można swoje zdolności i talenty wykorzystać do budowania wartości. Dzisiaj już wiem, że to nie ja odnalazłam Natalię, ale to ona odnalazła mnie, abym ja mogła odnaleźć siebie. Wiele osób chce dopatrywać się zbieżności w tym, że nazywam się i na imię mam tak samo jak błogosławiona. Imię nadała mi moja mama, nie wiedząc jeszcze wtedy o cioci Nacie. Wierzę dziś, że ten fakt nie był przypadkowy i z pełną świadomością pozostawiłam nazwisko rodowe, gdy wychodziłam za mąż, ponieważ odczuwam dumę, wiedząc, że noszę ślad cioci Naty w literach mego imienia i nazwiska.”

Natalia Tałasiewicz-Wala „Ciocia Nata i ja”,

Miesięcznik Rodzin Katolickich „Cuda i łaski Boże”, 10/2010

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.