...

WOJENNE LOSY

Na początku wojny, we wrześniu 1939 roku, w bombardowanym Poznaniu, nie czekając na dyspozycję kuratorium, Natalia zorganizowała prowizoryczną, podwórkową szkółkę dla dzieci. W warunkach ogólnego przerażenia wobec nowych, wojennych warunków– swoją odważną postawą wobec barbarzyńskich ekscesów i doraźną pomocą – krzepiła najbliższych. Uczyła się języka niemieckiego świadoma, że „mowa jest skarbem każdego narodu”.

W listopadzie 1939 roku dziewięcioosobową rodzinę Tułasiewiczów wysiedlono z mieszkania na u. Śniadeckich do obozu przejściowego na ul. Głównej, by stąd wagonami bydlęcymi wywieźć ich do Ostrowca Świętokrzyskiego. W czasie obozowej kwarantanny, leżąc na słomie z powodu bardzo dokuczliwego bólu żołądka, wśród lamentu kobiet i płaczu głodnych niemowląt, w duszy deklarowała Panu Jezusowi swoją gotowość pójścia z Nim na Kalwarię.

MAPAOB1-1
85-93800
zdj.6

Wszelkim przeciwnościom i nieszczęściom w czasie wysiedlenia przeciwstawiała się odważnie: „tu trzeba brać się w garść, mocno trzymać głowę na karku i tak działać, by przetrwać”. Z Ostrowca Świętokrzyskiego przeniosła się do Krakowa. Poprzez Ośrodek Tajnego Nauczania przy Szkole Sióstr Urszulanek na ul. Starowiślnej w Krakowie zyskała uczennice w konspiracyjnym nauczaniu, zarówno w mieście jak i w jego okolicach. Wyjeżdżała na posady w: Mszanie Dolnej, Witowicach, Kalinie Wielkiej. Aktywna jako nauczycielka, pragnąca swoim uczennicom dopomóc, by wojna „nie wyjałowiła ich dusz z poczucia piękna i dobra”, kreśliła ambitne plany na przyszłość.

IMG_7833
Kraków '41 001
IMG_7836
IMG_7830

Działalność Natalii w Krakowie, gdzie organizowała i prowadziła konspiracyjne spotkania sodalicyjne oraz środy literackie, utrzymywała rozległe kontakty towarzyskie i naukowe, było odbiciem jej wszechstronnych zainteresowań i dążeń. Okres wojny tratowała jako „czas cennych, choć trudnych rekolekcji”, pogłębiając ustawicznie swoje życie duchowe. Chciała po wojnie „stanąć w awangardzie walki o nowe oblicze nie tylko Polski, ale świata”. Poprzez modlitwę i odczytywanie znaków czasu odkrywała swoją nową drogę życiową – „być Pańską apostołką miłości w rozszalałym nienawiścią świecie”.

Halina, Nata, Zofia. Grudzień 1941
notatki-do-srody-lit.-w-Kr-1
Staff-od-siostry-1

Podpunkt „Wojenne losy” opracowała śp. Dorota Tułasiewicz na podstawie przygotowywanej do druku monografii N. Tułasiewiczówny, autorstwa prof. B. Judkowiak.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.