...

PRZECIW BARBARZYŃSTWU

Głos Natalii Tułasiewicz, która panoszącej się pogardzie i nienawiści czasu wojny przeciwstawiła chrześcijańską kulturę ducha, brzmi nader aktualnie. Refleksja wydaje się uderzająca. Głębokie zmaganie wewnętrzne z problemem zła w świecie, zwłaszcza występującego w postaci gwałtu, przemocy, eksterminacji jednych narodów przez drugie, masowej zagłady zbliża dziś w sposób szczególny doświadczenie Natalii do współczesnego człowieka myślącego, szczególnie – traktującego serio swe chrześcijaństwo. Obowiązek ustosunkowania się wobec przejawów zła dotyczy wszystkich w sumieniu.

„[…] spójrzmy z Natalią na jej „świat zapalony na czterech rogach”, na wojenne zagrożenie, i spróbujmy przejść z nią tułaczkę i drogi misyjnego wysiłku i męczeństwa. Wybuchowi barbarzyńskiej nienawiści przeciwstawiła pokój płynący z kultury wewnętrznej, ufność zawierzenia i oddanie Bożemu Miłosierdziu, dynamikę rozwoju duchowego oraz stały wzrost w wierze i miłości.””

Fragment wstępu prof. Barbary Judkowiak do tryptyku „Przeciw Barbarzyństwu”.

PRZECIW BARBARZYŃSTWU
DSC09464

Notatki Natalii do studium nad Psalmami

Psalmy przez wiele lat wywierały przemożny wpływ na świat duchowy bł. Natalii… w psalmach nie szukała poezji, lecz prawdy. Jesienią 1934 roku podczas pracy w sekcji Sodalicji Mariańskiej Pań Akademiczek w Poznaniu uczestniczyła w studium teologicznym psalmów [niewykluczone, że jako prelegentka]. W okresie wojny refleksje pobudzane psałterzem jako modlitewnikiem nurtowały Natalię z większą siłą i przyjmowały nowe wymiary. Zeszyt „Notatek do studium na Psalmami” błogosławionej Natalii, jest dokumentem przemyśleń i zaledwie zamierzeń twórczych. … Są to jeszcze literacko nie opracowane glossy, czyli zapisy uwag, refleksji i komentarzy poczynionych na marginesach psalmów w przekładzie Leopolda Staffa… Uwagi błogosławionej tropią niebezpieczeństwa zafałszowania chrześcijańskiej miłości, tętnią oskarżeniem wszelkiego fanatyzmu, wrogiej zaciekłości, żądzy odwetu – w tym sensie gorączkowym słowem przemawiają z niezwykłą siłą i dziś. Ich aktualność polega na niezgodzie na bezbożną w istocie przemoc, choćby na swych sztandarach wypisywała imię Boże.

Opracowała prof. Barbara Judkowiak.

Natalia miała w planach napisać Psalmy wojny i pokoju pod pseudonimem Anna Glińska (Anna- to jej drugie imię, Glińska – nazwisko rodowe jej babci), stąd rękopis z notatkami opisany tym imieniem i nazwiskiem.

STRONA TYTUŁOWA -PSALMY
FRAGMENT RĘKOPISU STUDIÓW NAD PSALMAMI

Z Notatek do studium nad Psalmami:

…Nowy Testament wyraźnie nas poucza, że naturalna w swych objawach miłość do przyjaciół nie jest żadnym heroizmem – jest nią dopiero miłość wroga!

…to pokolenie, które przeżywa obecny koszmar wojny, nie tylko żyje piekielnym impetem niszczenia. W moich Psalmach jako osobowość muszę zespolić się z tysiącami, jeśli nie milionami czujących podobnie jak ja na szerokim świecie.

…Pan mię wybrał, wybrał do cudownej misji miłości w świecie, dla której życie oddać warto, cóż dopiero talent i wszystkie siły!

…Oko za oko, ząb za ząb! Jakże Bóg jest daleki od podobnej perwersji! Karze za zło, ale nie ma żadnej potrzeby zniżać się w tej dziedzinie do ludzkich inkwizycyjnych metod – karze, bo to wynika nieuchronnie z natury grzechu, ze sprawiedliwości Bożej, a nawet z miłosierdzia Bożego, bo dopiero kara nieraz zsyła grzesznikowi łaskę żalu i opamiętania. A więc zbawienie wieczne człowieka ma Bóg ciągle na celu w tym życiu, nie zemstę.

….Zwierzęca, doraźna reakcja siły na doznane zło jest w nas zawsze; trzeba na to naprawdę szkoły świętości Chrystusowej, żeby tę linię najmniejszego oporu przezwyciężyć.

…Dopiero modlitwa za wroga legitymuje wnętrze człowieka.

…już nie On w nas, ale my w Nim tkwimy zanurzeni, więc patrzymy ze wzruszeniem bolesnym na wrogów naszych, widząc w nich często, jakby na chuście Weroniki, zniekształcone oblicze Chrystusa.

…Nie można żyć nienawiścią, nienawiść zawsze wiedzie ku śmierci, żyje się w pełni tylko i tylko miłością. Chcę to światu przypomnieć , muszę, bo taka jest wola mojego wnętrza, taki imperatyw duszy, której muszę być posłuszna.

Wybór cytatów śp. Dorota Tułasiewicz

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.