...

FILM BŁOGOSŁAWIONA

W czerwcu 2023 odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. Błogosławiona o życiu i duchowości bł. Natalii Tułasiewicz, w reżyserii Wandy Zborowskiej-Różyckiej. Film wyprodukowany został przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania przy wsparciu sponsorów. Autorem zdjęć filmowych jest Janusz Tatarkiewicz, a muzyki Rafał Rozmus. W roli Natalii występuje Zofia Tułasiewicz.

O filmie

Zapiski i listy Natalii Tułasiewicz ujawniają bogactwo jej życia wewnętrznego. Wyłaniające się z nich przemyślenia, refleksje, wiersze są wielkim darem dla pokoleń. Szukała ona możliwości uświęcenia świata współczesnego w jego codzienności i dla każdego z nas może stać się w tym względzie inspiracją. Zapiski są głównym spoiwem łączącym wszystkie wątki obrazu filmowego. Kierują one widza ku głębi i tajemnicy osobowości błogosławionej. Tło dla nich stanowią współczesne materiały dokumentalne oraz obrazy archiwalne ukazujące jej działalność patriotyczną. Przenikające się linie dramaturgiczne przedstawiają życie i osobowość postaci w wymiarach: zewnętrznym (osobistym i historycznym) oraz wewnętrznym (twórczym i duchowym). Ten reżyserski zabieg pozwala widzowi uzyskać szerokie i głębokie spojrzenie na postać błogosławionej Natalii, dostrzec wartości, które chciała nam przekazać oraz skonfrontować je z przesłaniem, które Bóg przed każdym z nas stawia: „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. (Pwt 11,26)

WSZYSTKIE POKAZY FILMU BŁOGOSŁAWIONA MOŻNA ŚLEDZIĆ NA STRONIE PRODUCENTA – FUNDACJI ROZWOJU MIASTA POZNANIA. OBEJRZEĆ TAM RÓWNIEŻ MOŻNA  WYSTAWĘ PT.: TWÓRCZĄ ENERGIĘ ROZPROMIENIĘ. Z PLANU ZDJĘCIOWEGO BŁOGOSŁAWIONEJ. Poniżej linki z informacjami: 

https://frmp.pl/2023_film-blogoslawiona/

https://frmp.pl/wp-content/uploads/2023/06/WYSTAWA-FILM-small.pdf

 JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZORGANIZOWANIEM PROJEKCJI FILMU, NAPISZ NA ADRES tuwala.natalia@wp.pl .

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.