...

FILM BŁOGOSŁAWIONA

Link – Fundacja Rozwoju Miasta Poznania – aktualności film Błogosławiona

W czerwcu 2023 odbyła się premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. Błogosławiona o życiu i duchowości bł. Natalii Tułasiewicz, w reżyserii Wandy Zborowskiej-Różyckiej. Film wyprodukowany został przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania przy wsparciu sponsorów. Autorem zdjęć filmowych jest Janusz Tatarkiewicz, a muzyki Rafał Rozmus. W roli Natalii występuje Zofia Tułasiewicz.

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją pokazu filmowego dla swojej wspólnoty napisz na adres tuwala.natalia@wp.pl .

O filmie

Zapiski i listy Natalii Tułasiewicz ujawniają bogactwo jej życia wewnętrznego. Wyłaniające się z nich przemyślenia, refleksje, wiersze są wielkim darem dla pokoleń. Szukała ona możliwości uświęcenia świata współczesnego w jego codzienności i dla każdego z nas może stać się w tym względzie inspiracją. Zapiski są głównym spoiwem łączącym wszystkie wątki obrazu filmowego. Kierują one widza ku głębi i tajemnicy osobowości błogosławionej. Tło dla nich stanowią współczesne materiały dokumentalne oraz obrazy archiwalne ukazujące jej działalność patriotyczną. Przenikające się linie dramaturgiczne przedstawiają życie i osobowość postaci w wymiarach: zewnętrznym (osobistym i historycznym) oraz wewnętrznym (twórczym i duchowym). Ten reżyserski zabieg pozwala widzowi uzyskać szerokie i głębokie spojrzenie na postać błogosławionej Natalii, dostrzec wartości, które chciała nam przekazać oraz skonfrontować je z przesłaniem, które Bóg przed każdym z nas stawia: „Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. (Pwt 11,26)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.