...

Natalia Tułasiewicz (1906-1945)

Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jest jedną z dwóch beatyfikowanych świeckich kobiet wśród 108 męczenników za wiarę II Wojny Światowej. 

19 stycznia 2022 r. Kościół Katolicki dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowił bł. Natalię patronką nauczycieli w Polsce jako tej,  która „z największym zapałem głosiła Chrystusa, pragnąc świętości dla dusz wielu”. Nauczyciele w Polsce otaczają jej postać szczególnym kultem. 

Polonistka, nauczycielka, poetka, była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu. Chłonna wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże, zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości.

W czasie II wojny światowej w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik – emisariusz Rządu Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by pomagać młodym, zagubionym pracownikom przymusowym. Słaba fizycznie, silna duchem, po wielu godzinach codziennej, ciężkiej pracy w fabryce, realizowała w skrajnie trudnych warunkach, posługę religijno-społeczno-oświatową.

W wyniku dekonspiracji po wizycie kuriera z Polski więziono ją w Hanowerze, potem w Kolonii. Była w śledztwie torturowana. W 1944 r. odesłano ją z wyrokiem śmierci do obozu w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką fizyczną pracą, gruźlicą, głodem, nie ustaje w swojej misji ewangelizacyjnej i edukacyjnej. I choć marzyła o powojennej pracy literacko-apostolskiej, nie chciała się ukrywać, całkowicie zdana na wolę Bożą.

W Wielki Piątek 30 marca 1945 r. podczas ostatniej selekcji w obozie zakwalifikowano Natalię do gazu, 31 marca 1945 r. dokonało się życie Natalii. Alianci i Rosjanie stali już u bram obozu.

KSIĄŻKI

MODLITwa z bł. Natalią

o błogosławionej natalii

„Ale jest mi bliższa [Natalia] przez to, że ucieleśnia sobą pewien ideał świętości świeckiej i świętego apostolstwa. Ten ideał opisywałem teoretycznie, ale ona urzeczywistniła go praktycznie. Stąd moje oczarowanie i zdumienie…”
Ks. prof. Eugeniusz Weron SAC (1913-2009) pallotyn, prof. dr hab. teologii życia wewnętrznego, znawca teologii laikatu, autor wielu książek i artykułów z dziedziny duchowości ludzi świeckich.
„Była ona [Natalia] w całym tego słowa znaczeniu prawdziwą polską inteligentką – nie tylko przez pochodzenie i uzyskane wykształcenie, nawet nie tylko przez wykonywany zawód. Osoba takiego formatu, starająca się rozumieć współczesny sobie świat i rozumiejąca go tak głęboko, tak twórcza, mająca w sobie tyle poświęcenia dla innych – wręcz wyjątkowo zasługuje na to, żeby została zauważona więcej, a kto wie, może będzie wolą Bożą, iż zostanie wybrana na patronkę nauczycieli.”
Ks. prof. Jacek Salij OP, dominikanin, filozof, teolog, tomista, apologeta, tłumacz, pisarz, publicysta.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.