...

Natalia Tułasiewicz (1906-1945)

Kościół potwierdził wielkość heroicznych cnót i świętość ofiary Natalii aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jest jedną z dwóch beatyfikowanych świeckich kobiet wśród 108 męczenników za wiarę II Wojny Światowej. 

19 stycznia 2022 r. Kościół Katolicki dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowił bł. Natalię patronką nauczycieli w Polsce jako tej,  która „z największym zapałem głosiła Chrystusa, pragnąc świętości dla dusz wielu”. Nauczyciele w Polsce otaczają jej postać szczególnym kultem. 

Polonistka, nauczycielka, poetka, była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu. Chłonna wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże, zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości.

W czasie II wojny światowej w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik – emisariusz Rządu Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by pomagać młodym, zagubionym pracownikom przymusowym. Słaba fizycznie, silna duchem, po wielu godzinach codziennej, ciężkiej pracy w fabryce, realizowała w skrajnie trudnych warunkach, posługę religijno-społeczno-oświatową.

W wyniku dekonspiracji po wizycie kuriera z Polski więziono ją w Hanowerze, potem w Kolonii. Była w śledztwie torturowana. W 1944 r. odesłano ją z wyrokiem śmierci do obozu w Ravensbrück. Wycieńczona ciężką fizyczną pracą, gruźlicą, głodem, nie ustaje w swojej misji ewangelizacyjnej i edukacyjnej. I choć marzyła o powojennej pracy literacko-apostolskiej, nie chciała się ukrywać, całkowicie zdana na wolę Bożą.

W Wielki Piątek 30 marca 1945 r. podczas ostatniej selekcji w obozie zakwalifikowano Natalię do gazu, 31 marca 1945 r. dokonało się życie Natalii. Alianci i Rosjanie stali już u bram obozu.

KSIĄŻKI

MODLITwa z bł. Natalią

o błogosławionej natalii

„Ale jest mi bliższa [Natalia] przez to, że ucieleśnia sobą pewien ideał świętości świeckiej i świętego apostolstwa. Ten ideał opisywałem teoretycznie, ale ona urzeczywistniła go praktycznie. Stąd moje oczarowanie i zdumienie…”
Ks. prof. Eugeniusz Weron SAC (1913-2009) pallotyn, prof. dr hab. teologii życia wewnętrznego, znawca teologii laikatu, autor wielu książek i artykułów z dziedziny duchowości ludzi świeckich.
„Była ona [Natalia] w całym tego słowa znaczeniu prawdziwą polską inteligentką – nie tylko przez pochodzenie i uzyskane wykształcenie, nawet nie tylko przez wykonywany zawód. Osoba takiego formatu, starająca się rozumieć współczesny sobie świat i rozumiejąca go tak głęboko, tak twórcza, mająca w sobie tyle poświęcenia dla innych – wręcz wyjątkowo zasługuje na to, żeby została zauważona więcej, a kto wie, może będzie wolą Bożą, iż zostanie wybrana na patronkę nauczycieli.”
Ks. prof. Jacek Salij OP, dominikanin, filozof, teolog, tomista, apologeta, tłumacz, pisarz, publicysta.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.