...

Rok wydania: 2013

Bł. Natalia Tułasiewicz. Poprzez ziemię ukochałam niebo.

Wydawca: Wydawnictwo Flos Carmeli

Kieszonkowe w zamyśle wydanie fragmentów zapisków pamiętnikarskich błogosławionej Natalii – nauczycielki, poetki, entuzjastki przyrody, pasjonatki kultury i sztuki. Obrazuje wewnętrzne dojrzewanie tej młodej kobiety w głębokiej relacji z Chrystusem. Obserwujemy bowiem jak w swej pozytywnej afirmacji wiary, Natalia kroczyła ścieżkami własnego życia,
oddając je Bogu i ludziom. Wybrane myśli, spisywane przez nią regularnie przed i w czasie wojny, stawiają poprzez
odniesienie do naszego codziennego życia pytania o kondycję naszej własnej relacji z Panem Bogiem. Każdy czytelnik przez pryzmat jej słów może odczytać proste drogowskazy do własnej świętości. (NTW) „Fenomenem jest dla mnie to, że ta młoda kobieta […] żyła w ciągłej komunii z Chrystusem. Natalia podróżująca po Polsce Europie, posiadająca krąg serdecznych przyjaciół, […] kochająca jak każda kobieta, krocząca z uśmiechem przez życie. A jednocześnie potrafiąca
rozpoznać Boże zamiary wobec swej przyszłości, rezygnować ze wszystkiego, co bliskie drogie w ziemskiej rzeczywistości, by powiedzieć Chrystusowi tak, zwierzyć do końca”.

Prof. Stanisław Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.