...

Rok wydania: 2013

Bł. Natalia Tułasiewicz. Przeciw barbarzyństwu – listy, dzienniki, wspomnienia

Wydawca: Wydawnictwo Flos Carmeli

Aktualność refleksji bł. Natalii wydaje się uderzająca. Głębokie zmaganie wewnętrzne z problemem zła w świecie, zwłaszcza występującego w postaci gwałtu, przemocy, eksterminacji jednych narodów przez drugie, masowej zagłady zbliża dziś w sposób szczególny doświadczenie Natalii do współczesnego człowieka myślącego, szczególnie – traktującego serio swe chrześcijaństwo. Obowiązek ustosunkowania się wobec zła dotyczy wszystkich w sumieniu.

Akt beatyfikacji Natalii Tułasiewicz w gronie polskich 108 męczenników II wojny światowej, jakiego dokona w 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II, stanowi potwierdzenie aktualności tego wzoru heroicznej świadomej siebie świętości w XXI wieku. Autentyzm przedstawianych świadectw skutecznie wciąga czytelnika w świat głębokiej kultury wewnętrznej i dynamiki życia duchowego osoby zasługującej na więcej niż chwilę uwagi.

Barbara Judkowiak. Ze słowa od redakcji.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.