...

LITANIA DO BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Natalio szczęśliwa – módl się za nami
Radosna obecnością Boga
Radosna poznawaniem Prawdy
Radosna odkrywaniem piękna
Radosna w obcowaniu z człowiekiem
Radosna w obcowaniu z przyrodą
Radosna w codzienności
Rozmiłowana w Bogu
Rozmiłowana w pięknie
Rozmiłowana w literaturze, muzyce i malarstwie
Tęskniąca za świętością
Tęskniąca za doskonałością
Pragnąca nieustannie rozwoju życia duchowego
Pragnąca śmierci męczeńskiej
Woli Bożej nieustannie posłuszna
Bezinteresowna w pomocy potrzebującym
Wytrzymała w znoszeniu cierpień
Podtrzymująca upadających na duchu
Błogosławiona więźniarko z Ravensbrück
Żywa Ewangelio Jezusa Chrystusa
Świadcząca życiem i śmiercią – „któż jak Bóg”
Bezgranicznie ufająca Bogu
Duchowa córko św. Franciszka z Asyżu
Wzorze nieustającej modlitwy
Wzorze studiujących
Wzorze nauczających
Wzorze apostolstwa świeckich
Wzorze narzeczonych
Wzorze odpowiedzialności za drugiego człowieka
Wzorze odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy
Chlubo Kościoła Świętego
Chlubo Uniwersytetu
Chlubo Polskiej Ziemi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami

Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
L.Dz.4206/2003, Poznań, 30.06.2003
Litanię ułożył Stanisław Kozłowski

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.