...

MODLITWA

Wszechmogący Boże,
który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewicz
dałeś nam przykład jak „wielbić Ciebie radością pracy codziennej”,
jak „życie czynić modlitwą a modlitwę życiem”,
dopomóż za Jej wstawiennictwem
odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie
i uświęcać świat od wewnątrz na kształt zaczynu
w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji.
Spraw, prosimy, aby Jej męczeńska ofiara z życia,
wyjednała nam wytrwałość w trudach
i męstwo w cierpieniu.
Udziel mi łaski…, o którą błagam z pokorą i ufnością.
Przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Poznaniu
L. dz. 5253/2000, Poznań, dnia 3.08.2000 r.
Modlitwę opracowała Barbara Judkowiak

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.