...

NOWENNA DO BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ

Dzień 1

Sens osobistego życia

Każdy z nas jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, które sięgają nieskończoności. (…) W takiej perspektywie sens osobistego życia można zamknąć w słowach: Żyj tak, jakby tylko od jakości
twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny, (…) Chcę i pragnę w tym łańcuchu być wartością żywą, żywą nie siłą własnych możliwości, ale pokorną i wdzięczną współpracą woli z otrzymanymi od Stworzyciela, Odkupiciela i Ducha darami.

Modlitwa Nowenny

Boże Ojcze, Stworzycielu człowieka, spójrz na mnie i na moje codzienne osobiste życie, z wielką miłością. Pobłogosław je. Pomóż mi moje obowiązki, zmagania, troski, radości, porażki, przeżywać w Tobie i dla Ciebie. Proszę pokornie i nieustannie o potrzebne łaski i dary, bym potrafiła życie swoje przemieniać i zwyciężać dla Ciebie.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, która byłaś „świętym bojownikiem o Bożą codzienność” gotowym w każdej chwili do konfrontacji z rzeczywistością i pokazałaś jak wielbić Boga „radością pracy codziennej”, uproś mi łaskę….., o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 2

Tęsknota Duszy

Już mając szesnasty rok życia zrozumiałam, że żadne ziemskie dobro nie wypełni tak duszy, aby nie tęskniła za czymś piękniejszym. (…) Uświadomiłam sobie, że tylko Bóg może być tym dobrem ostatecznym, poza które nie sięgamy naszą tęsknotą. (…) Wtedy zrozumiałam, że wszystko na świecie, poza Bogiem ma wartość względną: miłość, zdrowie, stanowisko, uznanie, wiedza, środowisko, majątek, uciechy wszystko, wszystko. (…) Zadałam sobie pytanie:, Po co żyć? I odpowiedziałam na nie:, (…)m Aby drugim czynić  dobrze (…).

Modlitwa Nowenny

Panie Boże bądź ze mną, gdy moje serce jest niespokojne i niepewne w momentach, gdy muszę dokonywać życiowych wyborów i podejmować trudne decyzje. Niech żadne ziemskie dobro nie zakryje „Bożego oblicza” mojej duszy. Wskazuj mi Panie drogę, którą mam kroczyć w swoim życiu, by spotykać na niej Ciebie.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, Ty doświadczyłaś, że „Bóg żyje w człowieku, który Mu w sercu mieszkanie daje” i prowadzi go „ku Sobie obmyślając najdrobniejsze szczegóły jego bytowania” uproś mi łaskę…., o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 3

Chcę nieść Chrystusa wszystkim ludziom

Jestem jednym z tych kamieni, które Bóg rzuca na szaniec. (…) Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla siebie i drugich. Chcę nieść Chrystusa, który obrał serce moje za mieszkanie dla Siebie, chcę Go nieść wszystkim ludziom, spotykanym na ulicach, w tramwaju, w urzędach, w sklepach, w restauracjach, kinach, teatrach, wszędzie! (…) Właśnie my, świeccy, w życiu tkwiący, a równocześnie uderzający taranem naszej żarliwości duchowej o niebo, (…) my stoimy dziś w pierwszych szeregach kadr rycerzy Chrystusowych. (…) Nie lękam się tej służby, choć ona żąda najwyższego wysiłku, świętości. (…) Nie tylko chcę, ale musze być świętą, nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką.

Modlitwa Nowenny

Panie Boże, Ty znasz moje obowiązki, uwarunkowania, możliwości. Proszę pomóż mi odczytać, w jaki sposób mogę Tobie służyć w drugim człowieku. Pragnę Ciebie wielbić swoją służbą i uczynić swoje życie świadectwem wiary żywej, bez najmniejszej wątpliwości i bez żadnych wyjątków, które jest otwarte na dialog z każdym człowiekiem, także
niewierzącym. Umacniaj mnie Boże w moich pragnieniach.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, Twoje życie jest wielkim wezwaniem do świętości dla współczesnego chrześcijanina, ukazując jednocześnie, że ten potencjał świętości Bóg już zasiał w każdym człowieku a więc i we mnie. Wypraszaj mi proszę u Bożego tronu, tę łaskę….,o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 4

Z ufnością patrzę w każde jutro

Uczę się demaskować siebie. Rezultat byłby żałosny, gdyby nie pocieszenie codziennej Komunii Św. Po to przecież przychodzę do Jezusa, by mi pomógł przezwyciężać siebie, by mi pomógł w trudzie uświadomienia sobie siebie. Z ufnością patrzę w każde jutro, dlatego, że nie idę w drogę sama. Wspiera mię sam Bóg – z Nim moja przeciętna, ludzka dobroć może się stać dobrocią wzniosłą, świętą dobrocią. (…) To jest właśnie cudowne w człowieku, że gdy powierzy się całkowicie Bogu, czyny jego przerastają go.

Modlitwa Nowenny

Gdy upadam i grzeszę, gdy niepokoją mnie pokusy, namiętności i gnębi cierpienie – spraw mój Zbawicielu, by przyjęcie Twojego Ciała i Krwi potęgowało we mnie pragnienie oddania się Tobie. Niech moje czuwanie nad moimi uczuciami po każdej Komunii św., będzie najlepszym przygotowaniem do przyjęcia następnej.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, która czułaś się gorejącą miłością Pana Jezusa i „włóknem Jego Serca” pomóż mi swoim wstawiennictwem u Twojego Przyjaciela Najukochańszego otwierać moje serce na Jego miłość i uproś mi łaskę…., o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 5

Każde cierpienie jest odskocznią dla nowych sił

Wiódł mię Pan ku Sobie od zarania życia, a gdy nie umiałam odgadnąć nieraz Jego woli, twardą ręką wychowywał mię dla Swoich celów. Nie szczędził mi też od zarania życia bólu, cierpień, łez i wyrzeczeń. Ale właśnie za to błogosławię Go dzisiaj każdym oddechem. Niech będzie uwielbiony za twardą szkołę życiową, na którą mię powołał i (…) za każde cierpienie, które mi otwierało duszę na zrozumienie woli Bożej w stosunku do moich osobistych pragnień. (…) Każde cierpienie, każde doświadczenie jest w paśmie dni człowieczych odskocznią dla nowych sił prowokuje nasilenie łaski.

Modlitwa Nowenny

Panie Boże, który wiesz najlepiej, czego mi potrzeba do zbawienia i dopuszczasz w moim życiu cierpienia stosowne do moich potrzeb i sił, umacniaj mnie, gdy zgadzając się z Twoją wolą, będę się starała cierpliwie i wytrwale znosić wszelkie przeciwności i krzywdy.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, Ty doświadczyłaś w swoim życiu, że „Bóg czuwa nad nami i miłuje nas, choć wychowuje nas sobie dla nieba cierpieniem”. Wspieraj mnie, gdy cierpienie pojawi się w moim życiu. Spraw też swoim wstawiennictwem, by Pan Bóg udzielił mi łaski…, o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 6

Panie Ty mów, Ty działaj, Ty poucz mię

Gdybym miała tysiąc oczu, a Pan zechciałby mi je zabierać kolejno, jeszcze oddałabym Mu je z radością. Może też, dlatego, że tak zawsze całkowicie poddana jestem woli Bożej, że z dziękczynieniem gotowa jestem przyjąć nie tylko najmniejszą radość, ale i chorobę, i śmierć, choćby miała być najcięższa; może, dlatego zawsze mam w duszy słońce i nigdy nie przestaje wielbić Boga za to, że tu mi kazał żyć dla swojej chwały. To całkowite poddanie się woli Bożej staje się właśnie drogą wiary.

Modlitwa Nowenny

Panie Boże oddając Tobie moje serce, duszę, rozum i wolę – wołam do Ciebie słowami bł. Natalii: – „Panie (…) Ty mów, Ty działaj, Ty poucz mię, jak najumiejętniej słuchać, kiedy odważnie przeczyć, a kiedy przezornie milczeć. Wiem, że niekiedy czynisz ze mnie narzędzie Twojej Opatrzności – rządź mną, rozporządzaj, niech się wyniszczę wyniszczeniem jedynym – służbą dla Ciebie.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, spraw, by Twoje słowa: „muszę być tam, gdzie Bóg chce mnie widzieć, nie gdzie mi dobrze i wygodnie” były dla mnie wyzwaniem w codziennym życiu. Naucz mnie całkowicie, bez żadnych zastrzeżeń zdawać się na wolę Bożą. Wyjednaj mi również u Boga łaskę…., o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 7

Horyzonty wieczności

Rośnie we mnie męstwo Boże, we mnie, ludzkiej glinie, pełnej irytujących codziennych przywar. Ale czyż to nie jest właśnie urzekające, że pod palcami Bożymi glina w marmur tężeje? Jestem entuzjastką (…) harmonii słowa i czynu (…). Zwycięska walka z codziennością, jej szarością problematyczną, jej bezideowością, którą przetworzyć można zapasami ducha w najpiękniejsze ucieleśnienie idei, czyż to nie wspaniały poemat? Nie przypuszczam, abym nie osiągnęła upragnionej mety, bo nie dla własnego splendoru biorę udział w tych zapasach. Rozmach mój jest zrozumiały tylko w horyzontach wieczności. (…) Wypełniona heroiczną miłością Boga i bliźniego nie zbłądzę nigdy z wyznaczonej mi przez Opatrzność drogi.

Modlitwa Nowenny

Panie Boże, pragnę tak jak bł. Natalia „wysługiwać sobie świętość na ziemi codziennym wysiłkiem dnia” i „nie oddzielać życia najbardziej szarego od ideałów, ku którym podążam”. Proszę, pomóż mi Panie, pokonywać wszelkie trudności i przeciwności na tej drodze i spraw, by wiara w Twoją miłość stawała się dla mnie fundamentem do codziennej służby.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, „apostołko miłości w rozszalałym nienawiścią świecie”, uproś mi proszę u Miłosiernego Boga dar takiej wiary i miłości, która czyni człowieka świętym oraz łaskę…, o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 8

Miłości moja! Jestem. Idę!

(…), Oświecicielu dusz, dozwól mi nieść światło Swoje tym, którym pragniesz zesłać jasność za pośrednictwem człowieka. – Odkupicielu mój, dozwól mi wespół z Tobą odkupywać to, za co Ty umarłeś. (…)
Słodko jest być [Twoją] siostrą w misterium Krzyża. Cóż ci mam, Panie mój, rzec w tej godzinie wołania Twego? Znasz mię, bo modlę się do Ciebie ustawicznie, modlę się całym życiem. Wiesz, że modlitwa milczenia mojego i słuchania Twego głosu, najpiękniejszą jest dla Ciebie modlitwą. Że raczysz do mnie mówić, miłuję Cię nade wszystko. Ale gdy skrywasz się przede mną, utajasz, milczysz, o, nawet wtedy po stokroć Cię miłuje goręcej. Wtedy wiem, że mnie uważasz za wartą Getsemani, za kogoś, kto nie śpi, gdy Ty czuwasz, za kogoś, kto wtedy umie być z Tobą. Miłości moja! Jestem. Idę! Wiem, że mi błogosławisz.

Modlitwa Nowenny

Panie Jezu, wiem, że droga krzyża jest drogą do nieba. I mimo, że nieraz lękam się cierpienia, próbuję uciec od niego, pragnę ukształtować swoje życie tak, bym w chwilach próby mogła Tobie wyznać: upadnę pod ciężarem krzyża, gdy Ty rozkażesz, a nawet umrę, jeśli tak rozporządzisz.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, Twoje serce płonęło taką miłością, że obejmowałaś nim różne krzyże, które zsyłał Tobie Pan Jezus. Zawsze uczestniczyłaś w Jego cierpieniach, mieszając swe łzy z Jego krwią. Błogosławiona męczenniczko uproś dla mnie łaskę mocy w dźwiganiu moich krzyży a także tę łaskę…, o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Dzień 9

Pragnę świętości dla tysięcy, tysięcy dusz

Fizjonomia mojego wnętrza jest taka, że nie tylko sama chcę być świętą, ale pragnę świętości dla tysięcy, tysięcy dusz. (…) Pragnę nieprawdopodobnych prawdopodobieństw! I nie będzie tego, zaiste nie będzie, bym do nieba miała wchodzić sama. Chcę tam wwieść cały zastęp dusz czyśćcowych, a potem, po mojej śmierci falangi tych, co po mnie umierać będą. Mam tego rodzaju temperament życiowy, że
powiadam sobie zawsze: wszystko, albo nic! Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla siebie i drugich. Nie spocznę nigdy. Bo przecież duch nie zna zmęczenia. A współpracować z Bogiem przez
całą wieczność dla Jego chwały, to dopiero rozkosz nad rozkosze.

Modlitwa Nowenny

Najświętsza Panno, całe Twoje życie było ustawicznym przygotowywaniem się na śmierć. Proszę naucz mnie w codziennych zmaganiach dochowywać wierności w służbie Bożej a w godzinę mojej śmierci módl się za mnie.

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Natalio, Ty już doświadczyłaś, że ten tylko wstępuje do nieba, kto wysługuje sobie świętość na ziemi. Proszę Cię o wyjednanie mi łaski, aby każda chwila mojego życia była przygotowaniem do świętej śmierci, do śmierci w gorejącej miłości Pana Jezusa. Wyjednaj mi również łaskę…, o którą w tej nowennie proszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Bł. Natalio, módl się za nami.

Nihil obstat
ks. kan. dr. Michał Tschusche, cenzor
Poznań, 28 maja 2008 r.

Imprimatur
ks. bp Marek Jędraszewski
Poznań, 24 maja 2008r., N. 3030/2008 Wybór tekstów i opracowanie – Dorota Tułasiewicz

Przytoczone w Nowennie fragmenty pochodzą z książek:
Natalia Tułasiewicz „Być poetką życia. Zapiski z lat 1938-1943”,
Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2006.
Bł. Natalia Tułasiewicz „Przeciw barbarzyństwu – listy, dzienniki,
wspomnienia”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.

LITANIA DO BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Natalio szczęśliwa – módl się za nami
Radosna obecnością Boga
Radosna poznawaniem Prawdy
Radosna odkrywaniem piękna
Radosna w obcowaniu z człowiekiem
Radosna w obcowaniu z przyrodą
Radosna w codzienności
Rozmiłowana w Bogu
Rozmiłowana w pięknie
Rozmiłowana w literaturze, muzyce i malarstwie
Tęskniąca za świętością
Tęskniąca za doskonałością
Pragnąca nieustannie rozwoju życia duchowego
Pragnąca śmierci męczeńskiej
Woli Bożej nieustannie posłuszna
Bezinteresowna w pomocy potrzebującym
Wytrzymała w znoszeniu cierpień
Podtrzymująca upadających na duchu
Błogosławiona więźniarko z Ravensbrück
Żywa Ewangelio Jezusa Chrystusa
Świadcząca życiem i śmiercią – „któż jak Bóg”
Bezgranicznie ufająca Bogu
Duchowa córko św. Franciszka z Asyżu
Wzorze nieustającej modlitwy
Wzorze studiujących
Wzorze nauczających
Wzorze apostolstwa świeckich
Wzorze narzeczonych
Wzorze odpowiedzialności za drugiego człowieka
Wzorze odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy
Chlubo Kościoła Świętego
Chlubo Uniwersytetu
Chlubo Polskiej Ziemi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami

MODLITWA

Wszechmogący Boże,
który w osobie błogosławionej Natalii Tułasiewicz
dałeś nam przykład jak „wielbić Ciebie radością pracy codziennej”,
jak „życie czynić modlitwą a modlitwę życiem”,
dopomóż za Jej wstawiennictwem
odczytywać wciąż na nowo nasze powołanie
i uświęcać świat od wewnątrz na kształt zaczynu
w dziele apostolstwa miłości i nowej ewangelizacji.
Spraw, prosimy, aby Jej męczeńska ofiara z życia,
wyjednała nam wytrwałość w trudach
i męstwo w cierpieniu.
Udziel mi łaski…, o którą błagam z pokorą i ufnością.
Przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Poznaniu
L. dz. 5253/2000, Poznań, dnia 3.08.2000 r.
Modlitwę opracowała Barbara Judkowiak

Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Poznaniu
L. dz. 5253/2000, Poznań, dnia 3.08.2000 r.
Modlitwę opracowała Barbara Judkowiak

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.