...

Rok wydania: 2018

Wierność łasce i słowu. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz

Wydawca: UAM w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Autorzy: Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak

W życiu duchowym Natalii Tułasiewicz […] wszystko się zaczęło od chrztu św., od przyjęcia Chrystusa. […] Natalia powracała myślą do tego źródła z perspektywy podjętej już decyzji o gotowości do konspiracyjnej misji i przygotowań do wyjazdu w trudne, śmiertelnie niebezpieczne warunki w III Rzeszy – obejmowała myślą i modlitewną rozmową z Chrystusem Jego chrzcielne wezwanie do miłości i świętości w służbie bliźniemu. […]. W dobie powszechnego konsumpcjonizmu warto sobie przypomnieć podstawy chrześcijańskiego ubóstwa ducha i pokory, które czynią człowieka – paradoksalnie dla świata– bogatym wewnętrznie […].

Wydawnictwo jest pokłosiem drugiej konferencji naukowej, która odbyła się w 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była odpowiedzią na „potrzebę interdyscyplinarnej konfrontacji perspektyw, w których można było
zogniskować rozproszoną refleksję na temat ocalonego dziedzictwa myśli Tułasiewiczówny oraz przesłania wynikającego z konsekwencji jej rozwoju jako Chrystusowego świadka i wyznawcy […] Spotkanie to stało się „forum wymiany doświadczeń badawczych: teologów, polonistów (zarówno specjalistów od literatury, jak i od języka), przedstawicieli uniwersytetów artystycznego i przyrodniczego, duchownych i świeckich”.

Barbara Judkowiak. Ze słowa od Redakcji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.