...

Rok wydania: 2020

Wiódł mnie Pan. Studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz

Wydawca: UAM w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Autorzy: Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak

Papież Franciszek napisał: „świeci, którzy znaleźli się już w obecności Boga, utrzymują z nami więzy miłości i komunii. […] Możemy powiedzieć, że towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą […]. Nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć. Rzesza świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi. […] Nie można się więc zniechęcać, podziwiając wzory świętości, które wydają się nieosiągalne. Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić i motywować” (Franciszek, Gaudete et exsultate, Rzym 2018, nr 4 i 11). Niech te słowa Piotra naszych czasów dodadzą nam ufności, że zgłębiając życie i duchowość bł. Natalii oraz uciekając się do jej wstawiennictwa, będziemy kiedyś razem z nią mogli wielbić Boga w domu Ojca, w którym mieszkań jest wiele (por. J 14,2).

Książka zawiera artykuły i rozprawy naukowe powstałe w związku z 20. rocznicą beatyfikacji bł. Natalii Tułasiewicz oraz prowadzone intensywniej w roku jubileuszowym starania o uznanie jej za patronkę nauczycieli polskich. Przedstawione one zostały podczas trzeciej już w Poznaniu konferencji nauczycieli szkół wszystkich poziomów, do wyższych włącznie, zorganizowanej w czerwcu 2019 roku, tym razem w parafii poznańskiej pw. Św. Michała przy ul. Stolarskiej (parafii błogosławionej).

Barbara Judkowiak. Ze słowa od Redakcji.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.