...

Rok wydania: 2020

Wiódł mnie Pan. Studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz

Wydawca: UAM w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Redakcja: Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak

Papież Franciszek napisał: „świeci, którzy znaleźli się już w obecności Boga, utrzymują z nami więzy miłości i komunii. […] Możemy powiedzieć, że towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą […]. Nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć. Rzesza świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi. […] Nie można się więc zniechęcać, podziwiając wzory świętości, które wydają się nieosiągalne. Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić i motywować” (Franciszek, Gaudete et exsultate, Rzym 2018, nr 4 i 11). Niech te słowa Piotra naszych czasów dodadzą nam ufności, że zgłębiając życie i duchowość bł. Natalii oraz uciekając się do jej wstawiennictwa, będziemy kiedyś razem z nią mogli wielbić Boga w domu Ojca, w którym mieszkań jest wiele (por. J 14,2).

Książka zawiera artykuły i rozprawy naukowe powstałe w związku z 20. rocznicą beatyfikacji bł. Natalii Tułasiewicz oraz prowadzone intensywniej w roku jubileuszowym starania o uznanie jej za patronkę nauczycieli polskich. Przedstawione one zostały podczas trzeciej już w Poznaniu konferencji nauczycieli szkół wszystkich poziomów, do wyższych włącznie, zorganizowanej w czerwcu 2019 roku, tym razem w parafii poznańskiej pw. Św. Michała przy ul. Stolarskiej (parafii błogosławionej).

Barbara Judkowiak. Ze słowa od Redakcji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.